/ /

2021

vomk_blagodarnost.jpg

2020

2020_gramota_1.jpg 2020_gramota_2.jpg

2019

2019_gramota_1.jpg 2019_gramota_2.jpg 2019_gramota_3.jpg

 2019_gramota_4.jpg

2018

2018_gramota_1.jpg 2018_gramota_10.jpg 2018_gramota_11.jpg 2018_gramota_12.jpg

2018_gramota_3.jpg 2018_gramota_4.jpg 2018_gramota_5.jpg 2018_gramota_7.jpg

2018_gramota_9.jpg2018_gramota_2.jpg2018_gramota_6.jpg

2018_gramota_8.jpg  2018_g_obl_konkurs_festival_shkol.jpeg 

    

 v_2018_mladshiy_hor.jpg v_2018_starshiy_hor.jpg


orni.jpg 

18.06_2018_vistuplenie_muravushki.jpg  27.03_shk_filarmoniya_2.jpg

 

23.03_misina_ishutina.jpg